Water Jet Sweden AB

Water Jet Sweden konstruerar, tillverkar och marknadsför sedan 1993, vattenskärmaskiner i alla storlekar och för alla behov. Från kompakta enheter till kundanpassade system, som t ex 5-axlade vattenskärmaskiner. Egna patent på gejdsystem, skärhuvud och skärventiler möjliggör en hög bearbetnings-hastighet och maximal noggrannhet. Skärsystemet är speciellt utrustat för skärning med flera skärhuvud. Detta gör att driftskostnaderna kan reduceras och en god kostnadseffektivitet erhålls. På de viktigaste marknaderna finns återförsäljare med högt kvalificerade servicetekniker. För kunder med liten eller ingen erfarenhet av vattenskärning har företaget egna anläggningar, så kallade servicecenter, för legoskärning, demonstration och utbildning i flera länder.

Telefonnr: +46 457 – 45 54 40
E-post: waterjet@waterjet.se
Kontaktperson: Tony Ryd
Webbplats: www.waterjet.se