Stans & Press

Stans & Press arbetar med legotillverkning av plåtdetaljer i små och medelstora serier genom laserskärning, vattenskärning, stans & nibbling, pressning, kantpressning, svetsning bearbetning och montering. Stans & Press är i huvudsak underleverantör till andra företag inom alla former av plåtbearbetning och bedriver sin verksamhet med stolthet och ansvarskänsla och levererar produkter av rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.

Telefonnr: +46 (0)457-178 20
E-post: johan.larsson@stanspress.se
Kontaktperson: Johan Larsson
Webbplats: www.stanspress.se