Smart produktion

http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/smart-1024x573.png

Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag.

Nytt projekt som ska sprida kunskap om digitalisering – en konkurrensfaktor för blekingsk industri.

Industri 4.0 är ett begrepp som kommer från Tyskland och syftar på smart produktion där allt i produktionskedjan i ett tillverkande företag är uppkopplat och bär med sig information för att kunna utbyta den med andra delar i produktionsprocessen.

En smart fabrik kan med hjälp av informationen styra sin produktionsprocess. Projektet Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag ska under tre år anordna seminarier, branschöverskridande möten och fördjupade workshops. Aktiviteterna syftar till att föra samman traditionell, tillverkande industri med informations- och kommunikationstekniska företag för att underlätta digitalisering av produktionsprocessen.

Målet är att öka digitaliseringskapaciteten i länets små- och medelstora tillverkande och bearbetande företag. Efter projektet ska företagen ha fått ökad insikt och kunskap om innebörden i och betydelsen av Industri 4.0 och fått ökad insikt i varandras branscher vilket kan skapa nya affärsmöjligheter och konstellationer.

Projektägare: Region Blekinge i samarbete med Telecom City, Tech Network och Swedish Waterjet lab.

Medel från ERUF: 4,9 mnkr.

Läs mer …