Riflex Film AB

Riflex Film AB ägs av tyska KAP Beteiligungs- AG med säte i Fulda. Riflex Film AB är en av Nordens få tillverkare av plastfilmer genom s.k. kalandrering och arbetar med en utpräglad specialiserings- och nischproduktstrategi. Företaget täcker hela kedjan från produktutveckling till produktion och försäljning. 98 % av produktionen går på export, framför allt till de större länderna inom EU, men en viss andel säljs även globalt. Riflex Film AB har ca 60 anställda och omsätter ca 150 MSEK.

Telefonnr: + 46  705 25 28 34
E-post: eva.ekholm@riflexfilm.com
Kontaktperson: Eva Ekholm
Webbplats: www.riflexfilm.com