Michano AB

Michano AB är ett fastighets- och utvecklingsbolag med säte i Karlskrona. Vi verkar för att stärka regionens attraktionskraft och näringsliv bl.a. genom att stödja samverkan mellan näringsliv och akademi.

Telefonnr: +46 (0)455 619 500
E-post: mikael.blomqvist@michano.se
Kontaktperson: Mikael Blomqvist
Webbplats: www.michano.se