Kockums Maskin AB

Kockums Maskin AB är en av Skandinaviens ledande tillverkare av bearbetat gjutgods och vars kunder framför allt finns inom fordons- och verkstadsindustrin. Vår affärsidé är att Vi ska ta ett totalansvar för hela tillverkningskedjan, och med vårt gjuteri- och bearbetningskunnade kan vi ge teknisk support och ansvara för hela tillverkningsprocessen, från prototyp och modellframtagning till leverans av komplett komponent.

Telefonnr: +46 (0)457 – 785 00
E-post: kockums-maskin@kab.se
Kontaktperson: Mats Malmqvist
Webbplats: www.kab.se