Blekinge intäktsbas

Intäktsbasen är de företag med produkter och tjänster som säljs utanför länet.

Ett arbete i intäktsbasen ger ett till arbete inom kommersiell service och ett till inom offentlig service, därför är intäktsbasen viktig för oss.

I Blekinge har vi cirka 350 företag i intäktsbasen, där arbetar nästan 19 500 personer, eller en tredjedel av de som arbetar.

Projektet Hållbar tillväxt i Blekinges Intäktsbas, delfinansieras av EU och är initierat av näringslivsansvariga tjänstemän i Blekinge. Projektet syftar till att bidra till fler växande företag och ökad sysselsättning i Blekinge. Målgruppen är alla intäktsbas företag i Blekinge med 5-200 anställda.

Vår del av projektet är ”Samverkan mellan företag för ökad gemensam marknad”.