Fueltech Sweden AB

Fueltech Sweden är sedan 2001, då det köptes från Raufoss Gruppen, en del av SAG Motion-gruppen som i sin tur ingår i koncernens Salzburger Aluminum AG (SAG). Fueltech Sverige AB har idag (2008) ca. 100 anställda och tillverkar bränsle-, hydraulik- & oljetankar för nyttofordon i aluminum och stål.

Telefonnr: +46 (0)457 – 45 51 00
E-post: mikael.jonsson@fueltech.se
Kontaktperson: Mikael Jönsson
Webbplats: www.sag.at