Företag i nätverket

Det skall vara uppenbart för alla som ansluter sig till Tech Network, att medlemskapet innebär ett mervärde för den egna verksamheten. Detta innebär att det skall uppfattas som viktigt för organisationerna att medverka, för att i samverkan kunna utvecklas samt dra nytta av varandras kompetenser och resurser, och därmed skapa gemensamma affärsmöjligheter.

Utöver detta ska medlemskapet även skapa en mening och tillhörighet, genom att man medverkar till en positiv utveckling av näringslivet och företagsamheten i Blekinge. Till medlem antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

Intresserad av medlemskap?

Medlemskap i den ekonomiska föreningen

Tech Network kan sökas av tillverkningsföretag och närliggande tjänste- och serviceföretag inom Blekinge och dess närområde, och alla ansökningar om medlemskap prövas av föreningens styrelse.

Formulär för medlemsansökan finns under fliken ”kontakta oss”.

Våra medlemsföretag

http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/alfa.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/areva.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/avalon.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/drs.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/el-yta.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/elias.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/eurocon.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/examec.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/fueltech.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/hvab.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/ingprojekt.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/kockumsmaskin.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/mctbrattberg.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/michano.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/riflex.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/saab.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/stanspress.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/svennes.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/systematiq.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/tarkett.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/tred.jpg
http://technetwork.se/wp-content/uploads/2017/03/wjs.png

Här visas samtliga företag engagerade i nätverket. Klicka på företagets logotyp för att läsa mer!