Areva NP Uddcomb AB

AREVA NP Uddcomb utgör en del av AREVA NP, världens ledande aktör för energiproduktion med minsta möjliga koldioxidutsläpp. Vår expertis finns inom avancerad engineering och svetsteknik både inom kärnkraft och industri. Via våra teknikområden engineering och tillverkning tar vi fram nya lösningar och idéer till branschen.

Telefonnr: +46 (0)455 619 500
E-post: nils.gustafson@areva.com
Kontaktperson: Nils Gustafson
Webbplats: www.areva.com