Alfa Laval

Alfa Laval AB i Ronneby erbjuder högkvalitativa system, värmeväxlare och komponenter till fjärrvärme-, fjärrkyl- och varmvattenmarknaderna. Inom området fjärrvärme är företaget världsledande. Bolaget omsätter ca 75 miljoner Euro och är etablerat med egna dotterbolag i sju länder samt finns representerat i de flesta övriga länder i Europa.

Telefonnr: +46 (0)46 – 366 500
E-post: info@alfalaval.com
Kontaktperson: PerOla Helin
Webbplats: www.alfalaval.com