Vår Intäktsbas

Företag & verksamheter som producerar och exporterar varor eller tjänster till marknader utanför den egna regionen. Skapar sysselsättning och därmed de intäkter och skatter som betalar för regionens övriga kommersiella och offentliga service.

Tillväxten bland dessa ”regionens exportörer” utgör därmed grunden för tillväxten i regionen och drivkraften för dess arbetsmarknad. Kallas därför regionens intäktsbas.

En välmående region behöver ständigt arbeta för att utveckla och stärka sin intäktsbas då dessa företag & verksamheter ständigt utsätts för en nationell och internationell konkurrens, som kräver en ständigt stärkt konkurrenskraft för att vara lönsamma och nå tillväxt.


Företagsnätverket Tech Network

Tech Network har som målsättning att utifrån god teknikförståelse och förtroende hjälpa entreprenörer/ företag att se möjligheter till enskilda samt gemensamma affärs-, produkt- och produktionsutveckling utifrån ett kontaktförmedlande och idéskapande arbete. Därmed bidrar vi till att förstärka befintliga företag och stimulera framväxten av nya som kan bidra till att förstärka regionens intäktsbas, skapa nya arbetstillfällen och en mer kompetensdriven företagsutveckling.


För att Tech Network ska lyckas med denna vision, krävs det både ett lokalt engagemang och långsiktlighet som bara kan ske genom samverkan och förståelse mellan regionens kommuner, företag, högskola samt övriga offentliga företrädare.

Tech Network

Soft Center, Etapp V, 372 25 Ronneby


ELMIA SUBCONTRACTOR

BLEKINGES INTÄKTSBAS